logo

Zakres usług

Prawo karne i karno-skarbowe:

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego – wykonujemy czynności obrończe w postępowaniu przygotowawczym, rozpoznawczym, apelacyjnym. Sporządzamy i wnosimy kasację do Sądu Najwyższego. Bierzemy udział w każdej czynności z udziałem klienta przed organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości oraz innymi instytucjami.

Szczególną uwagę skupiamy na osobach, których dobra prawne takie jak życie, zdrowie, cześć, mienie zostały naruszone lub zagrożone wskutek przestępczego działania osób trzecich (Pokrzywdzeni). Sporządzamy subsydiarne i prywatne akty oskarżenia w imieniu Pokrzywdzonych.

Reprezentujemy osoby prawomocnie skazane na etapie postępowania karnego wykonawczego – System Dozoru Elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania orzeczonej kary.

Występujemy w roli obrońcy w sprawach o wykroczenia. Obwinionemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy nie tylko na etapie postępowania sądowego.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych:

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku spedycyjnym, hazardowym oraz budowlano-montażowym. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców w sporach sądowych, w tym także przed sądami arbitrażowymi. Prowadzimy w imieniu klienta negocjacje z wierzycielami i dłużnikami

Prawo cywilne i rodzinne

Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne na każdym etapie postępowania w sprawach cywilnych. Kancelaria reprezentuje interesy majątkowe i niemajątkowe klientów w postępowaniach mediacyjnych, ugodowych i negocjacjach.

Nasza wiedza i doświadczenie zdobyte w renomowanych warszawskich kancelariach pozwoli na profesjonalne i rzetelne reprezentowanie Państwa interesów w niezwykle delikatnej materii prawa rodzinnego.

Kompleksowa obsługa klientów

Kancelaria poprzez współpracę z komornikami, agencjami detektywistycznymi, doradcami podatkowymi oraz notariuszami zapewnia zarówno osobom fizycznym jak i prawnym kompleksową obsługę na każdym etapie sprawy.