Zakres usług

Prawo karne i karno-skarbowe:

 

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego - wykonujemy czynności obrończe w postępowaniu przygotowawczym, rozpoznawczym, apelacyjnym. Sporządzamy i wnosimy kasację do Sądu Najwyższego. Bierzemy udział w każdej czynności z udziałem klienta przed organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości oraz innymi instytucjami.

 

Szczególną uwagę skupiamy na osobach, których dobra prawne takie jak życie, zdrowie, cześć, mienie zostały naruszone lub zagrożone wskutek przestępczego działania osób trzecich (Pokrzywdzeni). Sporządzamy subsydiarne i prywatne akty oskarżenia w imieniu Pokrzywdzonych.

 

Reprezentujemy osoby prawomocnie skazane na etapie postępowania karnego wykonawczego - System Dozoru Elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania orzeczonej kary.

 

Występujemy w roli obrońcy w sprawach o wykroczenia. Obwinionemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy nie tylko na etapie postępowania sądowego.

Copyright 2016 All rights reserverd tworzenie stron www Kraków Millenium Studio